ULTRA PRO

מגני עצם בעיצוב אישי ע״י גרפיקאי

ELITE PRO

מגני עצם בעיצוב עצמי בקלות ובמהירות

FLEX PRO

מגני עצם במגוון עיצובים

elite box

חבילת מתנה מושלמת
(מגני עצם, קופסא, מחזיק מגנים, בקבוק)​

Ultra box

חבילת מתנה בעיצוב אישי
(מגני עצם, קופסא, מחזיק מגנים, בקבוק)​

GIFT CARD

החזון

״אנחנו מאמינים בגישה אישית ומקצועית לכל לקוח. אנו עושים כמיטב יכולתנו לספק מוצר שנותן לך בטחון ומוטיבציית שיא על המגרש ומחוצה לו על מנת לאפשר לך להגיע לביצועי על״